Paranoidní schizofrenie a příběhy:
příběh schizofrenika Jiřího Lásky
je to syn lásky dvouch schizofreniků
na jeho příběh se podívejte na teto
stránce
 www.jirilaska.cz